Новости

В Виннице детей без прививок с 1 сентября не пустят в школы и детсады (Видео)

В Виннице детей без прививок с 1 сентября не пустят в школы и детсады (Видео)

С 1 сентября все школьники и воспитанники детских садов Винницы должны иметь обязательные прививки, иначе они не будут допущены к учебному процессу.

По словам исполняющей обязаннсти министра здравоохранения Ульяны Супрун, подготовка к школе – это прежде всего, о здоровье. В условиях коллектива невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. Именно поэтому каждый раз с началом учебного года количество больных инфекционными болезнями резко возрастает.

– Вакцинируйте своих детей, чтобы защитить их, или не ходите в коллектив, – говорит и.о. министра здравоохранения и ее в этом поддержал профильный министр Лилия Гриневич, а также Верховный суд Украины.

Із 1 вересня щеплення для школярів обов’язкове! Коменар із цього приводу керівника департаменту освіти ВМР Оксани Яценко Відео 33kanal.comДітей без щеплень 1 вересня не пустять до школи? Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.Про це 14 серпня повідомляє сайт МОН за інформацією з пресконференції в.о Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та Міністра освіти і науки Лілії Гриневич.Стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору. Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.«Підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купити зошити та щоденники. Це, насамперед, про здоров’я. В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь. І для цього нам потрібна допомога батьків – вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх», – розповіла Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я України.Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У Постанові йдеться про те, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, то перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я. Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.«МОЗ – це топ-організація в нашій країні, яка визначає політику в сфері охорони здоров’я. Якщо вони вважають щось важливим або доцільним, ми як МОН маємо керуватись цими настановами, адже життя і здоров’я наших дітей – це безумовний пріоритет. Більш того, вимога щодо щеплень закріплена законом та підтверджена рішенням Верховного суду, тобто слідувати цим правилам має кожен з нас. Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти», – зазначила Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України.Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний імунітет. Він формується, коли 95-98% людей у суспільстві вакциновані. В таких умовах інфекція просто не має, де поширюватися. Тому, вакцинуючись, ви не лише захищаєте своє здоров’я й здоров’я своєї дитини, а й долучаєтеся до формування колективного імунітету і дбаєте про здоров’я інших людей.Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно та безоплатно вакцинувати дітей. Для цього потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.Докладніше про те, які довідки потрібні дитині до 1 вересня.Перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.Педіатр чи сімейний лікар видає довідку (форма №086-1/о) після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.У довідці для школи лікар зазначає:• прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;• місце проживання дитини, телефон батьків;• найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;• дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);• висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);• групу для занять фізичною культурою;• рекомендації.

Posted by Pan Kowalski on Thursday, August 15, 2019

– Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционное или индивидуальную. То есть государство в любом случае позволит и доступ каждому ребенку к школьному образованию, – сказала Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.

Ранее Верховный суд подтвердил, что сады и школы имеют право не допускать невакцинированных детей в образовательных заведений. В постановлении суда говорится, что государство должно обеспечить баланс между правом ребенка получить дошкольное образование и правами других детей.


Когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, то преимущество имеет общее благо на безопасность и охрану здоровья. Это решение – окончательное по делу, которое рассматривалось в судах различных инстанций еще с 2016 года, и не подлежит обжалованию. Что нужно соответствии с календарем прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита Хиб-инфекции.

В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита.

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения. Детей, имеющих противопоказания к прививке, должен защищать коллективный иммунитет. Он формируется, когда 95-98% людей в обществе вакцинированы.

В таких условиях инфекции просто нет, где распространяться. Поэтому привываясь, вы не только защищаете свое здоровье и здоровье своего ребенка, но и приобщаетесь к формированию коллективного иммунитета и заботитесь о здоровье других людей. Если родители ранее сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру. Статья 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальным календарем, посещать учебные заведения не допускается. Cаме эта норма закона призвана защитить здоровье и жизнь детей, ведь в Украине наблюдается осложнена эпидемическая ситуация и уже два года продолжается вспышка кори. Пребывание непривитых детей в организованных коллективах создает риск возникновения вспышек инфекционных болезней, является угрозой для жизни и здоровья не только учеников, но и членов их семей и работников учебных заведений.

Источник: “20 минут”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 − 2 =